Sürücüsüz Otomobiller İnsan Gibi Davranışlar Sergileyecek

Sürücüsüz Otomobiller İnsan Gibi Davranışlar Sergileyecek

Kendinden tahrikli bir araç, ahlak sahibi olabilir mi, insanlar gibi hareket edebilir veya insanlardan beklendiği gibi davranabilir mi? Önceki düşüncelerin aksine, çığır açan yeni bir çalışma, insan ahlakının ilkesel olarak modellenebildiğini, ilke olarak makineye dayalı ahlaki kararların mümkün olduğunu belirlediğini keşfetti.

Yapay Zekâ Sistemleri Yaygınlaşıyor

Osnabrück Üniversitesi’ndeki Bilişsel Bilimler Enstitüsünden insan davranışlarını ve ahlaki değerlendirmeleri araştıran bilim insanları, deneylerinde, simüle edilmiş trafik senaryolarında insan davranışlarını incelemesine izin vermek için sürükleyici sanal gerçekliği kullandı. Cansız nesneler, hayvanlar ve insanlarla beklenmedik kaçınılmaz ikilemler yaşandığında ve hangilerinin kurtulacağına karar vermek zorunda kalan katılımcılardan sisli bir günde tipik bir banliyö mahallesinde bir araba kullanmaları istendi.

Sonuçlar, kurallara götüren istatistiksel modellerle, gözlemlenen davranışı açıklamak için açıklayıcı bir güç derecesi ile kavramsallaştırıldı.  Araştırma, kaçınılmaz trafik çarpışmalarının sınırında ahlaki kararların, her insan, hayvan veya cansız nesne için tek bir ömür değeri ile açıklanabileceğini ve modellendiğini gösterdi.

Çalışmanın yazarları, hastanelerde robotların ve diğer yapay zekâ sistemlerinin daha yaygın hale gelmesiyle özerk otomobillerin sadece bir başlangıç ​​olduğunu söylüyor. Artık net kurallara duyulan gereksinim ile yeni bir çağın başında olduğumuz konusunda uyarıyorlar, aksi takdirde makineler biz olmadan kararlar vermeye başlayacak.