ISO 45001 Eğitimlerinin Amaç ve Kapsamı Nedir?

ISO 45001, iş yerlerinde sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla yönetim sistemi için gereksinimleri belirleyen uluslararası standarttır. Dünyada her yıl 2.7 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği işyerlerinde iso 45001 standartlarının uygulanması, gerçekten hayati önem taşıyor. ISO 45001 eğitimleri ISO 45001:2018 versiyonu ile güncellenen standartlara uyum sürecini proaktif olarak hızlandırabiliyor.

ISO 45001 Eğitimleri Öğrenme Hedefleri

ISO 45001 eğitimleri, etkili bir İSG yönetim sisteminin yapısını ve gereksinimlerini tanımlamayı, iso 45001 anahtar terimlerini ve ISO’nun standardize edilmiş yüksek seviye yapısını anlamayı hedefliyor. Standardın temel kavram ve ilkelerini kurumunuzdaki mevcut süreçlere uyarlama ve uygulamayı amaçlıyor:

  • ISO 45001’in temel gereksinimleri ve faydalarını belirlemek
  • İSG yönetim sistemlerinin terminolojisini anlamak
  • ISO 45001’in bireysel maddelerinin amacını ve yorumunu araştırmak
  • İş sağlığı ve güvenliği risklerini tanımlamak ve yönetmek
  • Güvenli ve sağlıklı bir iş yeri sağlamak için adımlar atmak
  • İSG yönetim sistemini mevcut yönetim sistemlerine entegre etmek
  • İSG yönetim sisteminde gözden geçirilmesi gerekenleri tespit etmek
  • Kişisel bir eylem planı geliştirmek.

Uluslararası geçerliliğe sahip iso 45001 sertifikası alabilmek için profesyonel bir ISO danışmanlık kuruluşundan http://kilavuzdanismanlik.com/iso-45001-2018/ ISO 45001 eğitimleri hakkında detaylı bilgi almanızı öneririz.