Dijital Dünyaya Doğan Z Kuşağı

2000 yılından sonra doğan çocuklara Z kuşağı adı verilip bu kuşağın tam olarak teknolojik gelişmelerin altında doğması sebebi ile internete bağımlı olma durumları ile karşılaşılıyor. İnterneti ve teknolojik cihazları daha verimli olarak kullanmaları için adapte süreçlerinin de doğru şekilde olması gerektiğine vurgu yapan uzmanlar Z kuşağının yanı sıra kristal ya da indigo adı ile bu kuşağın çocuklarını isimlendiriyorlar.

Teknolojinin Zararları

2000 yılı ve sonrasında tüm teknolojik gelişmelerin içine doğan bu çocukların kişisel gelişimlerinde önemli bir yer edinebilecek olan internet ya da teknolojik cihazların maalesef yanlış kullanımı sonrasında zararları ile baş etmek durumunda kalındığına değinildi. Çocukların doğadan tamamen uzaklaşmasının yanı sıra daha çok bireysel olarak düşünme eğilimine geçtiğini belirten uzmanlar bu konuda ebeveynlere büyük görev düştüğünü de belirtiyorlar. Teknolojik cihazlar ile sürekli etkileşimde olan bu neslin fazlası ile radyasyona maruz kaldığını, elektriğin sürekli olarak kullanımı ile bedenlerine fazla elektrik yüklemesinin gerçekleştiğine değinen uzmanlar mutlak çocukların doğa ile buluşturulması gerektiğini bildiriyorlar.